Flamingo Đại Lải

Flamingo Đại Lải

Flamingo Đại Lải

Resort đầu tiên của tập đoàn Flamingo tại Đại Quang, Vĩnh Phúc, gồm tổ hợp khối phòng khách sạn và villa.

Date:
0914708255
Liên hệ