Delicacy Đình Ngang

Delicacy Hotel Đình Ngang

Khách sạn phố cổ Boutique, với thiết kế chủ đạo theo tone đen. Sử dụng thảm Nylon Printed – sản xuất riêng theo chỉ định của KGM. Mỗi khách sạn Boutique tuy quy mô nhỏ hơn các khách sạn 5 sao lớn, nhưng lại luôn mang lại nhiều thử thách về thiết kế, sản xuất và thi công hơn, vì cấu trúc mặt bằng hẹp, thường có nhiều khúc cua nhỏ. Qua đó việc tính toán, sản xuất cần sự cẩn thận để đạt được các yếu tố: các vết nối ở vị trí hợp lý, phân bổ hoa văn thuận mắt, và hao hụt vật liệu ở mức chấp nhận được 

Date:
0914708255
Liên hệ