Nhà văn hóa Hòa Bình

Nhà văn hóa Hòa Bình

Công trình sử dụng thảm cuộn Florence series cho toàn bộ khu vực bao gồm các bậc.

Date: