Tỉnh ủy Hải Phòng

Tỉnh ủy Hải Phòng

Tỉnh ủy Hải Phòng

Phòng họp cao cấp của Tỉnh Ủy Hải Phòng, sử dụng thảm dệt tay Hand-tufted 100% Wool mật độ 650HW, đặc biệt được dệt liền khối 1 tấm nặng 1.6 tấn.

Date: