Mandarin Garden Penthouse

Mandarin Garden Penthouse

Mandarin Garden Penthouse

Penthouse tại Mandarin Garden, Hà Nội. Sử dụng thảm dệt tay khung cotton thủ công Hand-knotted 100% Wool và 100% Natural Silk từ Kashmir, Ấn Độ.

Date:
0914708255
Liên hệ