White Palace

White Palace

Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới White Palace ở Thanh Hóa.

Date: