May Plaza

May Plaza

Khách sạn 4 sao May Plaza, thuộc công ty CP Khách sạn Đông Á. Sử dụng thảm LA Classic 103 và 105 cho khối hành lang.

Date:
0914708255
Liên hệ